Editorial

Administratorul site-ului:

Secret Control GPS Kft. (în continuare: Prestator) Sediul: H-1203 Budapesta, str. Serény, nr. 4.  Telefon: +36 1 283 0740, fax: +36 1 283 1156  Editor responsabil: Secret Control GPS Kft. (Srl.), E-mail: utdijfieztes@webbase.hu, site: www.taxadedrumungaria.ro
Informaţiile, documentele sau alte materiale tipărite de pe site sunt publicate de Prestator strict cu scop informaţional.